Subscribe to RSS Feed

Този урок от серията PHP уроци съдържа MySQL база данни и phpMyAdmin. Към урока има и задачи за домашна работа върху MySQL и PHP. Практическата работа се състои в създаване на уеб-базиран explorer за файлове и папки на PHP и създаване на отдалечен изпълнител на команди чрез PHP. Кратко съдържание на PHP урока: Какво...

Continue Reading »
No Comments

Този урок от серията PHP уроци съдържа Обектно-ориентирано програмиране с PHP. Към урока има и задачи за домашна работа върху PHP. Практическата работа се състои в създаване на уеб-базиран explorer за файлове и папки на PHP и създаване на отдалечен изпълнител на команди чрез PHP. Кратко съдържание на PHP урока: Класове и обекти Методи...

Continue Reading »
No Comments

Този урок от серията PHP уроци съдържа указания за работа с файлове и процеси в PHP. Към урока има и задачи за домашна работа върху PHP. Практическата работа се състои в създаване на уеб-базиран explorer за файлове и папки на PHP и създаване на отдалечен изпълнител на команди чрез PHP. Кратко съдържание на PHP...

Continue Reading »
No Comments

Този урок от серията PHP уроци съдържа описание на начина на работа на PHP с потребителите Към урока има практическа работа – създаване на просто PHP приложение и задачи за домашна работа. Кратко съдържание на PHP урока: HTML форми – обработка на потребителски вход GET срещу POST cURL Магията Escaping на потребителски данни Файлове...

Continue Reading »
No Comments

Този урок от серията PHP уроци Ви запознава с конструкциите за управление на изпълнението в PHP. Към урока има и задачи за домашна работа върху MySQL и PHP. Кратко съдържание на PHP урока: Цикли Условни оператори Функции и връщани стойности Include и require Обхват на  променливи Водещ PHP уроците: Радослав Георгиев Видео PHP урок:...

Continue Reading »
4 Comments

Този урок от серията PHP уроци Ви запознава с основните понятия, синтаксис и начин за изпълнение на езика PHP. Към урока има и задачи за домашна работа върху MySQL и PHP. Кратко съдържание на PHP урока: Какво са PHP, CGI и Web Server? Уеб приложения PHP синтаксис Променливи, типове променливи Основни функции Някои предварително...

Continue Reading »
No Comments

Този урок от серията PHP уроци Ви запознава с основните понятия свързани с WAMP: Windows, Apache, MySQL, PHP. Кратко съдържание на PHP урока: Какво е WAMP? Предимства на WAMP Изтегляне на WAMP Инсталиране на WAMP WAMP Control Panel WAMP Директории Конфигуриране на WAMP Деинсталиране на WAMP Водещ PHP уроците: Радослав Георгиев Видео PHP урок:...

Continue Reading »
1 Comment

Този урок от серията PHP уроци съдържа основни понятия за HTML, CSS и JavaScript и Практическа работа по създаване на интернет страница с HTML, CSS и JavaScript. Кратко съдържание на PHP урока: Въведение в  HTML: Какво е уеб страница? Моята първа HTML страница, Основни тагове: хипервръзки, изображения, форматиране, заглавия и параграфи HTML в детайли:...

Continue Reading »
4 Comments

СофтУни във Facebook

Stay in Tune

    Twitter

    Follow Me on Twitter!