Subscribe to RSS Feed

Posts Tagged ‘ PHP ’

Страхотно е да обявим, че в СофтУни можете да учите PHP програмиране и уеб разработка, сериозно, с много, много практика. Разгледайте как се става PHP програмист и се доверете на опита на д-р Светлин Наков в обученията по програмиране с PHP:

Професия “PHP програмист”: уроци по PHP програмиране,
PHP курсове и цялостна PHP обучителна програма

Можете сами да избирате дали да учите безплатно по видео-уроците от СофтУни или да се включите в цялостната програма по PHP & MySQL разработка и да учите под надзора на квалифициран инструктор, като част от учебна група. Ние ви препоръчваме второто. Ето и линк към безплатните видео-уроци за PHP от 2017 г. от СофтУни:

Continue Reading »
No Comments

Този урок от серията PHP уроци Ви запознава с най-добрите практики при разработката на PHP приложения.

Кратко съдържание на PHP урока:

  • Конвенции за кода
  • Пишете сигурен код
  • Изключения,  E_STRICT
  • Документация
  • Сигурност
  • Производителност
  • Deployment

Водещ PHP уроците: Николай Костов

Видео PHP урок: Най-добри практики при разработката на PHP приложения – PHP & MySQL уеб програмиране

Презентация – Урок 16: Най-добри практики при разработката на PHP приложения – PHP & MySQL уеб програмиране

Още материали за PHP:

Информация за професията PHP програмист 

Continue Reading »
2 Comments

Този урок от серията PHP уроци Ви запознава с основните настройки на PHP, Apache и MySQL.

Кратко съдържание на PHP урока:

  • PHP настройки: Промяна на PHP настройките по време на изпълнение, модифициране на .htaccess.
  • Apache настройки: виртуални хостове, модули – mod_rewrite, mod_autoindex, mod_expires и др.
  • MySQL настройки: производителност

Водещ PHP уроците: Николай Костов

Презентация – Урок 15: Настройка на PHP, Apache и MySQL – PHP & MySQL уеб програмиране

Още материали за PHP:

Информация за професията PHP програмист 

Continue Reading »
No Comments

PEAR пакети

September 1, 2012 by

Този урок от серията PHP уроци Ви запознава с основните понятия за работа с PEAR пакети.

Кратко съдържание на PHP урока:

  • Какво е PEAR?
  • Email
  • Бази данни
  • Автентикация
  • XML

Водещ PHP уроците: Николай Костов

Презентация – Урок 14: PEAR пакети – PHP & MySQL уеб програмиране

Още материали за PHP:

Continue Reading »
1 Comment

Този урок от серията PHP уроци Ви запознава с основните понятия за работата с изключения в PHP.

Кратко съдържание на PHP урока:

  • Try-catch конструкция
  • Класът Exception
  • Хвърляне на изключения
  • Създаване на потребителски изключения
  • Обработчици на изключения
  • die функция
  • Настройване на нивото на изхода
  • Операторът @

Водещ PHP уроците: Радослав Георгиев

Видео PHP урок: Работа с изключения в PHP, част 1 – PHP & MySQL уеб програмиране

Видео PHP урок: Работа с изключения в PHP, част 2 – PHP & MySQL уеб програмиране

Презентация – Урок 13: Работа с изключения в PHP – PHP & MySQL уеб програмиране

Още материали за PHP:

Информация за професията PHP програмист 

Continue Reading »
No Comments

Този урок от серията PHP уроци Ви запознава с основните понятия и концепции свързани с компютърните уеб технологии.
Кратко съдържание на PHP урока:

  • Уеб сайтове и уеб приложения
  • Web 1.0, 2.0, 3.0
  • уеб браузъри
  • хардуерни сървъри
  • уеб сървъри
  • Клиент-сървър архитектура
  • 3-слойни / многослойни архитектури
  • MVC (Model-View-Controller)
  • Service-Oriented Architecture (SOA)

Водещ PHP уроците: Николай Костов

Видео PHP урок: Въведение в уеб технологиите – концепции – PHP & MySQL уеб програмиране

Презентация – Урок 6: Въведение в уеб технологиите – концепции – PHP & MySQL уеб програмиране

Още материали за PHP:

Continue Reading »
No Comments

Този урок от серията PHP уроци Ви запознава с основните понятия за контрол на изходните буфери и HTTP Header-и.

Кратко съдържание на PHP урока:

  • HTTP header-и
  • Контрол на изходния буфер
  • Кеш на браузъра
  • Пренасочване на браузъра

Водещ PHP уроците: Николай Костов

Видео PHP урок: Контрол на изхода с PHP, част 1 – PHP & MySQL уеб програмиране

Видео PHP урок: Контрол на изхода с PHP, част 2 – PHP & MySQL уеб програмиране

Презентация – Урок 12: Контрол на изхода с PHP – PHP & MySQL уеб програмиране

Още материали за PHP:

Информация за професията PHP програмист 

Continue Reading »
No Comments

Този урок от серията PHP уроци Ви запознава с основните понятия свързани с компютърните уеб технологии, протоколи и бисквитки.

Кратко съдържание на PHP урока:

  • WWW и URL
  • HTML, XML, JSON, RSS
  • HTTP протокол: HTTP Request, HTTP Response
  • HTTP бисквитки (cookies)
  • AJAX заявки
  • Инструменти за мрежово програмиране

Водещ PHP уроците: Светлин Наков

Видео PHP урок: Уеб Технологии част 2 – PHP & MySQL уеб програмиране

Презентация – Урок 11: Уеб Технологии част 2 – PHP & MySQL уеб програмиране

Още материали за PHP:

Информация за професията PHP програмист 

Continue Reading »
No Comments

Този урок от серията PHP уроци съдържа основни знания за MySQL база данни и phpMyAdmin.
Към урока има и задачи за домашна работа върху MySQL и PHP.

Кратко съдържание на PHP урока:

  • Свързване с базата данни от PHP
  • Изпращане на заявки
  • Извличане на данни с PHP & MySQL
  • ‘Persistent’ конекции с базата данни
  • Добри практики за работа с PHP & MySQL

Водещ PHP уроците: Радослав Георгиев

Видео PHP урок: Работа с MySQL в PHP – PHP & MySQL уеб програмиране

Презентация – Урок 10: Работа с MySQL в PHP – PHP & MySQL уеб програмиране

Още материали за PHP:

Информация за професията PHP програмист 

Continue Reading »
No Comments

Този урок от серията PHP уроци съдържа MySQL база данни и phpMyAdmin.
Към урока има и задачи за домашна работа върху MySQL и PHP.
Практическата работа се състои в създаване на уеб-базиран explorer за файлове и папки на PHP и създаване на отдалечен изпълнител на команди чрез PHP.

Кратко съдържание на PHP урока:

  • Какво е база данни?
  • Ключове и релации в таблица
  • Data Manipulation Language: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
  • Агрегатни функции
  • MySQL Специфики

Водещ PHP уроците: Николай Костов

Видео PHP урок: MySQL база данни и phpMyAdmin – PHP & MySQL уеб програмиране

Презентация – Урок 9: MySQL база данни и phpMyAdmin – PHP & MySQL уеб програмиране

Още материали за PHP:

Continue Reading »
No Comments

СофтУни във Facebook

Stay in Tune

    Twitter

    Follow Me on Twitter!