Subscribe to RSS Feed

Този урок от серията PHP уроци Ви запознава с основните понятия за работата с изключения в PHP.

Кратко съдържание на PHP урока:

 • Try-catch конструкция
 • Класът Exception
 • Хвърляне на изключения
 • Създаване на потребителски изключения
 • Обработчици на изключения
 • die функция
 • Настройване на нивото на изхода
 • Операторът @

Водещ PHP уроците: Радослав Георгиев

Видео PHP урок: Работа с изключения в PHP, част 1 – PHP & MySQL уеб програмиране

Видео PHP урок: Работа с изключения в PHP, част 2 – PHP & MySQL уеб програмиране

Презентация – Урок 13: Работа с изключения в PHP – PHP & MySQL уеб програмиране

Още материали за PHP:

Информация за професията PHP програмист 


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published.


СофтУни във Facebook

Stay in Tune

  Twitter

  Follow Me on Twitter!