Subscribe to RSS Feed

Archive for August, 2012

Този урок от серията PHP уроци Ви запознава с основните понятия за работата с изключения в PHP.

Кратко съдържание на PHP урока:

 • Try-catch конструкция
 • Класът Exception
 • Хвърляне на изключения
 • Създаване на потребителски изключения
 • Обработчици на изключения
 • die функция
 • Настройване на нивото на изхода
 • Операторът @

Водещ PHP уроците: Радослав Георгиев

Видео PHP урок: Работа с изключения в PHP, част 1 – PHP & MySQL уеб програмиране

Видео PHP урок: Работа с изключения в PHP, част 2 – PHP & MySQL уеб програмиране

Презентация – Урок 13: Работа с изключения в PHP – PHP & MySQL уеб програмиране

Още материали за PHP:

Информация за професията PHP програмист 

Continue Reading »
No Comments

Този урок от серията PHP уроци Ви запознава с основните понятия и концепции свързани с компютърните уеб технологии.
Кратко съдържание на PHP урока:

 • Уеб сайтове и уеб приложения
 • Web 1.0, 2.0, 3.0
 • уеб браузъри
 • хардуерни сървъри
 • уеб сървъри
 • Клиент-сървър архитектура
 • 3-слойни / многослойни архитектури
 • MVC (Model-View-Controller)
 • Service-Oriented Architecture (SOA)

Водещ PHP уроците: Николай Костов

Видео PHP урок: Въведение в уеб технологиите – концепции – PHP & MySQL уеб програмиране

Презентация – Урок 6: Въведение в уеб технологиите – концепции – PHP & MySQL уеб програмиране

Още материали за PHP:

Continue Reading »
No Comments

Този урок от серията PHP уроци Ви запознава с основните понятия за контрол на изходните буфери и HTTP Header-и.

Кратко съдържание на PHP урока:

 • HTTP header-и
 • Контрол на изходния буфер
 • Кеш на браузъра
 • Пренасочване на браузъра

Водещ PHP уроците: Николай Костов

Видео PHP урок: Контрол на изхода с PHP, част 1 – PHP & MySQL уеб програмиране

Видео PHP урок: Контрол на изхода с PHP, част 2 – PHP & MySQL уеб програмиране

Презентация – Урок 12: Контрол на изхода с PHP – PHP & MySQL уеб програмиране

Още материали за PHP:

Информация за професията PHP програмист 

Continue Reading »
No Comments

Този урок от серията PHP уроци Ви запознава с основните понятия свързани с компютърните уеб технологии, протоколи и бисквитки.

Кратко съдържание на PHP урока:

 • WWW и URL
 • HTML, XML, JSON, RSS
 • HTTP протокол: HTTP Request, HTTP Response
 • HTTP бисквитки (cookies)
 • AJAX заявки
 • Инструменти за мрежово програмиране

Водещ PHP уроците: Светлин Наков

Видео PHP урок: Уеб Технологии част 2 – PHP & MySQL уеб програмиране

Презентация – Урок 11: Уеб Технологии част 2 – PHP & MySQL уеб програмиране

Още материали за PHP:

Информация за професията PHP програмист 

Continue Reading »
No Comments

Този урок от серията PHP уроци съдържа основни знания за MySQL база данни и phpMyAdmin.
Към урока има и задачи за домашна работа върху MySQL и PHP.

Кратко съдържание на PHP урока:

 • Свързване с базата данни от PHP
 • Изпращане на заявки
 • Извличане на данни с PHP & MySQL
 • ‘Persistent’ конекции с базата данни
 • Добри практики за работа с PHP & MySQL

Водещ PHP уроците: Радослав Георгиев

Видео PHP урок: Работа с MySQL в PHP – PHP & MySQL уеб програмиране

Презентация – Урок 10: Работа с MySQL в PHP – PHP & MySQL уеб програмиране

Още материали за PHP:

Информация за професията PHP програмист 

Continue Reading »
No Comments

Този урок от серията PHP уроци съдържа MySQL база данни и phpMyAdmin.
Към урока има и задачи за домашна работа върху MySQL и PHP.
Практическата работа се състои в създаване на уеб-базиран explorer за файлове и папки на PHP и създаване на отдалечен изпълнител на команди чрез PHP.

Кратко съдържание на PHP урока:

 • Какво е база данни?
 • Ключове и релации в таблица
 • Data Manipulation Language: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
 • Агрегатни функции
 • MySQL Специфики

Водещ PHP уроците: Николай Костов

Видео PHP урок: MySQL база данни и phpMyAdmin – PHP & MySQL уеб програмиране

Презентация – Урок 9: MySQL база данни и phpMyAdmin – PHP & MySQL уеб програмиране

Още материали за PHP:

Continue Reading »
No Comments

Този урок от серията PHP уроци съдържа Обектно-ориентирано програмиране с PHP.
Към урока има и задачи за домашна работа върху PHP.
Практическата работа се състои в създаване на уеб-базиран explorer за файлове и папки на PHP и създаване на отдалечен изпълнител на команди чрез PHP.

Кратко съдържание на PHP урока:

 • Класове и обекти
 • Методи и свойства
 • Обхват
 • Наследяване
 • Статични методи и свойства
 • Константи
 • Абстракция и интерфейси
 • Претоварването
 • Итериране на обекти
 • Клониране на обекти
 • Сериализация
 • Пространствата от имена
 • Автоматично зареждане на обекти

Водещ PHP уроците: Радослав Георгиев

Видео PHP урок: Обектно-ориентирано програмиране с PHP, част 1 – PHP & MySQL уеб програмиране

Видео PHP урок: Обектно-ориентирано програмиране с PHP, част 2 – PHP & MySQL уеб програмиране

Видео PHP урок: Обектно-ориентирано програмиране с PHP, част 3 – PHP & MySQL уеб програмиране

Видео PHP урок: Обектно-ориентирано програмиране с PHP, част 4 – PHP & MySQL уеб програмиране

Презентация – Урок 8: Обектно-ориентирано програмиране с PHP – PHP & MySQL уеб програмиране

Още материали за PHP:

Continue Reading »
No Comments

Този урок от серията PHP уроци съдържа указания за работа с файлове и процеси в PHP.
Към урока има и задачи за домашна работа върху PHP.
Практическата работа се състои в създаване на уеб-базиран explorer за файлове и папки на PHP и създаване на отдалечен изпълнител на команди чрез PHP.

Кратко съдържание на PHP урока:

 • Работа с файлове: Отваряне, четене, писане
 • Директории и файлова система
 • Позволения (Permissions)
 • Достъп до външен процес

Водещ PHP уроците: Радослав Георгиев

Видео PHP урок: Работа с файлове и процеси в PHP, част 1 – PHP & MySQL уеб програмиране

Видео PHP урок: Работа с файлове и процеси в PHP, част 2 – PHP & MySQL уеб програмиране

Презентация – Урок 7: Работа с файлове и процеси в PHP – PHP & MySQL уеб програмиране

Още материали за PHP:

Continue Reading »
No Comments

Този урок от серията PHP уроци съдържа описание на начина на работа на PHP с потребителите
Към урока има практическа работа – създаване на просто PHP приложение и задачи за домашна работа.

Кратко съдържание на PHP урока:

 • HTML форми – обработка на потребителски вход
 • GET срещу POST
 • cURL Магията
 • Escaping на потребителски данни
 • Файлове

Водещ PHP уроците: Радослав Георгиев

Видео PHP урок: Работа на PHP с потребителите – PHP & MySQL уеб програмиране

Презентация – Урок 5: Работа на PHP с потребителите – PHP & MySQL уеб програмиране

Още материали за PHP:

Continue Reading »
No Comments

Този урок от серията PHP уроци Ви запознава с конструкциите за управление на изпълнението в PHP.
Към урока има и задачи за домашна работа върху MySQL и PHP.

Кратко съдържание на PHP урока:

 • Цикли
 • Условни оператори
 • Функции и връщани стойности
 • Include и require
 • Обхват на  променливи

Водещ PHP уроците: Радослав Георгиев

Видео PHP урок: Управление на изпълнението в PHP – PHP & MySQL уеб програмиране

Презентация – Урок 4: Управление на изпълнението в PHP – PHP & MySQL уеб програмиране

Още материали за PHP:

Continue Reading »
4 Comments

СофтУни във Facebook

Stay in Tune

  Twitter

  Follow Me on Twitter!