Subscribe to RSS Feed

PHP уроци

PHP уроци

За по-запалените по темата за PHP уеб разработката с Apache, PHP, MySQL, MVC frameworks и Symfony препоръчваме курса по PHP уеб програмиране в СофтУни.

Информация за професията PHP програмист 

Continue Reading »
No Comments

Този урок от серията PHP уроци Ви запознава с най-добрите практики при разработката на PHP приложения.

Кратко съдържание на PHP урока:

 • Конвенции за кода
 • Пишете сигурен код
 • Изключения,  E_STRICT
 • Документация
 • Сигурност
 • Производителност
 • Deployment

Водещ PHP уроците: Николай Костов

Видео PHP урок: Най-добри практики при разработката на PHP приложения – PHP & MySQL уеб програмиране

Презентация – Урок 16: Най-добри практики при разработката на PHP приложения – PHP & MySQL уеб програмиране

Още материали за PHP:

Информация за професията PHP програмист 

Continue Reading »
2 Comments

Този урок от серията PHP уроци Ви запознава с основните настройки на PHP, Apache и MySQL.

Кратко съдържание на PHP урока:

 • PHP настройки: Промяна на PHP настройките по време на изпълнение, модифициране на .htaccess.
 • Apache настройки: виртуални хостове, модули – mod_rewrite, mod_autoindex, mod_expires и др.
 • MySQL настройки: производителност

Водещ PHP уроците: Николай Костов

Презентация – Урок 15: Настройка на PHP, Apache и MySQL – PHP & MySQL уеб програмиране

Още материали за PHP:

Информация за професията PHP програмист 

Continue Reading »
No Comments

PEAR пакети

September 1, 2012 by

Този урок от серията PHP уроци Ви запознава с основните понятия за работа с PEAR пакети.

Кратко съдържание на PHP урока:

 • Какво е PEAR?
 • Email
 • Бази данни
 • Автентикация
 • XML

Водещ PHP уроците: Николай Костов

Презентация – Урок 14: PEAR пакети – PHP & MySQL уеб програмиране

Още материали за PHP:

Continue Reading »
1 Comment

Този урок от серията PHP уроци Ви запознава с основните понятия за работата с изключения в PHP.

Кратко съдържание на PHP урока:

 • Try-catch конструкция
 • Класът Exception
 • Хвърляне на изключения
 • Създаване на потребителски изключения
 • Обработчици на изключения
 • die функция
 • Настройване на нивото на изхода
 • Операторът @

Водещ PHP уроците: Радослав Георгиев

Видео PHP урок: Работа с изключения в PHP, част 1 – PHP & MySQL уеб програмиране

Видео PHP урок: Работа с изключения в PHP, част 2 – PHP & MySQL уеб програмиране

Презентация – Урок 13: Работа с изключения в PHP – PHP & MySQL уеб програмиране

Още материали за PHP:

Информация за професията PHP програмист 

Continue Reading »
No Comments

Този урок от серията PHP уроци Ви запознава с основните понятия и концепции свързани с компютърните уеб технологии.
Кратко съдържание на PHP урока:

 • Уеб сайтове и уеб приложения
 • Web 1.0, 2.0, 3.0
 • уеб браузъри
 • хардуерни сървъри
 • уеб сървъри
 • Клиент-сървър архитектура
 • 3-слойни / многослойни архитектури
 • MVC (Model-View-Controller)
 • Service-Oriented Architecture (SOA)

Водещ PHP уроците: Николай Костов

Видео PHP урок: Въведение в уеб технологиите – концепции – PHP & MySQL уеб програмиране

Презентация – Урок 6: Въведение в уеб технологиите – концепции – PHP & MySQL уеб програмиране

Още материали за PHP:

Continue Reading »
No Comments

Този урок от серията PHP уроци Ви запознава с основните понятия за контрол на изходните буфери и HTTP Header-и.

Кратко съдържание на PHP урока:

 • HTTP header-и
 • Контрол на изходния буфер
 • Кеш на браузъра
 • Пренасочване на браузъра

Водещ PHP уроците: Николай Костов

Видео PHP урок: Контрол на изхода с PHP, част 1 – PHP & MySQL уеб програмиране

Видео PHP урок: Контрол на изхода с PHP, част 2 – PHP & MySQL уеб програмиране

Презентация – Урок 12: Контрол на изхода с PHP – PHP & MySQL уеб програмиране

Още материали за PHP:

Информация за професията PHP програмист 

Continue Reading »
No Comments

Този урок от серията PHP уроци Ви запознава с основните понятия свързани с компютърните уеб технологии, протоколи и бисквитки.

Кратко съдържание на PHP урока:

 • WWW и URL
 • HTML, XML, JSON, RSS
 • HTTP протокол: HTTP Request, HTTP Response
 • HTTP бисквитки (cookies)
 • AJAX заявки
 • Инструменти за мрежово програмиране

Водещ PHP уроците: Светлин Наков

Видео PHP урок: Уеб Технологии част 2 – PHP & MySQL уеб програмиране

Презентация – Урок 11: Уеб Технологии част 2 – PHP & MySQL уеб програмиране

Още материали за PHP:

Информация за професията PHP програмист 

Continue Reading »
No Comments

Този урок от серията PHP уроци съдържа основни знания за MySQL база данни и phpMyAdmin.
Към урока има и задачи за домашна работа върху MySQL и PHP.

Кратко съдържание на PHP урока:

 • Свързване с базата данни от PHP
 • Изпращане на заявки
 • Извличане на данни с PHP & MySQL
 • ‘Persistent’ конекции с базата данни
 • Добри практики за работа с PHP & MySQL

Водещ PHP уроците: Радослав Георгиев

Видео PHP урок: Работа с MySQL в PHP – PHP & MySQL уеб програмиране

Презентация – Урок 10: Работа с MySQL в PHP – PHP & MySQL уеб програмиране

Още материали за PHP:

Информация за професията PHP програмист 

Continue Reading »
No Comments

Този урок от серията PHP уроци съдържа MySQL база данни и phpMyAdmin.
Към урока има и задачи за домашна работа върху MySQL и PHP.
Практическата работа се състои в създаване на уеб-базиран explorer за файлове и папки на PHP и създаване на отдалечен изпълнител на команди чрез PHP.

Кратко съдържание на PHP урока:

 • Какво е база данни?
 • Ключове и релации в таблица
 • Data Manipulation Language: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
 • Агрегатни функции
 • MySQL Специфики

Водещ PHP уроците: Николай Костов

Видео PHP урок: MySQL база данни и phpMyAdmin – PHP & MySQL уеб програмиране

Презентация – Урок 9: MySQL база данни и phpMyAdmin – PHP & MySQL уеб програмиране

Още материали за PHP:

Continue Reading »
No Comments

СофтУни във Facebook

Stay in Tune

  Twitter

  Follow Me on Twitter!