Subscribe to RSS Feed

PHP материали

PHP материали

Този урок от серията PHP уроци съдържа Обектно-ориентирано програмиране с PHP.
Към урока има и задачи за домашна работа върху PHP.
Практическата работа се състои в създаване на уеб-базиран explorer за файлове и папки на PHP и създаване на отдалечен изпълнител на команди чрез PHP.

Кратко съдържание на PHP урока:

 • Класове и обекти
 • Методи и свойства
 • Обхват
 • Наследяване
 • Статични методи и свойства
 • Константи
 • Абстракция и интерфейси
 • Претоварването
 • Итериране на обекти
 • Клониране на обекти
 • Сериализация
 • Пространствата от имена
 • Автоматично зареждане на обекти

Водещ PHP уроците: Радослав Георгиев

Видео PHP урок: Обектно-ориентирано програмиране с PHP, част 1 – PHP & MySQL уеб програмиране

Видео PHP урок: Обектно-ориентирано програмиране с PHP, част 2 – PHP & MySQL уеб програмиране

Видео PHP урок: Обектно-ориентирано програмиране с PHP, част 3 – PHP & MySQL уеб програмиране

Видео PHP урок: Обектно-ориентирано програмиране с PHP, част 4 – PHP & MySQL уеб програмиране

Презентация – Урок 8: Обектно-ориентирано програмиране с PHP – PHP & MySQL уеб програмиране

Още материали за PHP:

Continue Reading »
No Comments

Този урок от серията PHP уроци съдържа указания за работа с файлове и процеси в PHP.
Към урока има и задачи за домашна работа върху PHP.
Практическата работа се състои в създаване на уеб-базиран explorer за файлове и папки на PHP и създаване на отдалечен изпълнител на команди чрез PHP.

Кратко съдържание на PHP урока:

 • Работа с файлове: Отваряне, четене, писане
 • Директории и файлова система
 • Позволения (Permissions)
 • Достъп до външен процес

Водещ PHP уроците: Радослав Георгиев

Видео PHP урок: Работа с файлове и процеси в PHP, част 1 – PHP & MySQL уеб програмиране

Видео PHP урок: Работа с файлове и процеси в PHP, част 2 – PHP & MySQL уеб програмиране

Презентация – Урок 7: Работа с файлове и процеси в PHP – PHP & MySQL уеб програмиране

Още материали за PHP:

Continue Reading »
No Comments

Този урок от серията PHP уроци съдържа описание на начина на работа на PHP с потребителите
Към урока има практическа работа – създаване на просто PHP приложение и задачи за домашна работа.

Кратко съдържание на PHP урока:

 • HTML форми – обработка на потребителски вход
 • GET срещу POST
 • cURL Магията
 • Escaping на потребителски данни
 • Файлове

Водещ PHP уроците: Радослав Георгиев

Видео PHP урок: Работа на PHP с потребителите – PHP & MySQL уеб програмиране

Презентация – Урок 5: Работа на PHP с потребителите – PHP & MySQL уеб програмиране

Още материали за PHP:

Continue Reading »
No Comments

Този урок от серията PHP уроци Ви запознава с конструкциите за управление на изпълнението в PHP.
Към урока има и задачи за домашна работа върху MySQL и PHP.

Кратко съдържание на PHP урока:

 • Цикли
 • Условни оператори
 • Функции и връщани стойности
 • Include и require
 • Обхват на  променливи

Водещ PHP уроците: Радослав Георгиев

Видео PHP урок: Управление на изпълнението в PHP – PHP & MySQL уеб програмиране

Презентация – Урок 4: Управление на изпълнението в PHP – PHP & MySQL уеб програмиране

Още материали за PHP:

Continue Reading »
4 Comments

Този урок от серията PHP уроци Ви запознава с основните понятия, синтаксис и начин за изпълнение на езика PHP.
Към урока има и задачи за домашна работа върху MySQL и PHP.

Кратко съдържание на PHP урока:

 • Какво са PHP, CGI и Web Server?
 • Уеб приложения
 • PHP синтаксис
 • Променливи, типове променливи
 • Основни функции
 • Някои предварително зададени променливи
 • Strings escaping
 • PHP – предимства и недостатъци

Водещ PHP уроците: Радослав Георгиев

Видео PHP урок: Въведение в PHP – PHP & MySQL уеб програмиране

Презентация – Урок 3: Въведение в PHP – PHP & MySQL уеб програмиране

Още материали за PHP:

Continue Reading »
No Comments

Този урок от серията PHP уроци Ви запознава с основните понятия свързани с WAMP: Windows, Apache, MySQL, PHP.

Кратко съдържание на PHP урока:

 • Какво е WAMP?
 • Предимства на WAMP
 • Изтегляне на WAMP
 • Инсталиране на WAMP
 • WAMP Control Panel
 • WAMP Директории
 • Конфигуриране на WAMP
 • Деинсталиране на WAMP

Водещ PHP уроците: Радослав Георгиев

Видео PHP урок: Въведение в WAMP – PHP & MySQL уеб програмиране

Презентация – Урок 2: Въведение в WAMP – PHP & MySQL уеб програмиране

Още материали за PHP:

Continue Reading »
1 Comment

Този урок от серията PHP уроци съдържа основни понятия за HTML, CSS и JavaScript и Практическа работа по създаване на интернет страница с HTML, CSS и JavaScript.

Кратко съдържание на PHP урока:

 • Въведение в  HTML: Какво е уеб страница? Моята първа HTML страница, Основни тагове: хипервръзки, изображения, форматиране, заглавия и параграфи
 • HTML в детайли: <! DOCTYPE> Декларация, Секцията <head>: Title, Meta, Script, Style, Секцията <body>, Текст, стилови и форматиращи тагове, Хипервръзки <a>, хипервръзки и раздели, изображения: <img>, Списъци: <ol> <ul> и <dl>
 • Елементи <div> и <span>
 • HTML таблици
 • HTML форми

Основи на CSS

 • Стил с Cascading Stylesheets (CSS), Селектори и стилови дефиниции
 • Свързване на HTML и CSS
 • Шрифтове, фонове, граници
 • Box Моделът, Подравняване, Z-Index, Margin, Padding
 • Позициониране и плаващи елементи, Видимост, Дисплей, Overflow
 • CSS Инструменти за разработка

Първи стъпки в JavaScript

 • DHTML технологии: XHTML, CSS, JavaScript, DOM
 • Изпълнение на JavaScript в уеб страници: В <head>, В <body>, външен файл JS
 • JavaScript Синтаксис: JavaScript оператори, JavaScript типове данни, JavaScript Pop-Up кутии – alert, confirm and prompt, Условни и switch изрази, цикли и функции
 • Document Object Model(DOM)
 • Дебъгване на JavaScript

Водещ PHP уроците: Иван Жеков

Видео PHP урок: Основи на HTML

Видео PHP урок: HTML форми

Видео PHP урок: CSS

Видео PHP урок: Въведение в JavaScript

Презентация – Урок 1: HTML, CSS и JavaScript

Още материали за PHP:

Continue Reading »
4 Comments

СофтУни във Facebook

Stay in Tune

  Twitter

  Follow Me on Twitter!