Subscribe to RSS Feed

Този урок от серията PHP уроци съдържа MySQL база данни и phpMyAdmin.
Към урока има и задачи за домашна работа върху MySQL и PHP.
Практическата работа се състои в създаване на уеб-базиран explorer за файлове и папки на PHP и създаване на отдалечен изпълнител на команди чрез PHP.

Кратко съдържание на PHP урока:

  • Какво е база данни?
  • Ключове и релации в таблица
  • Data Manipulation Language: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
  • Агрегатни функции
  • MySQL Специфики

Водещ PHP уроците: Николай Костов

Видео PHP урок: MySQL база данни и phpMyAdmin – PHP & MySQL уеб програмиране

Презентация – Урок 9: MySQL база данни и phpMyAdmin – PHP & MySQL уеб програмиране

Още материали за PHP:


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published.


СофтУни във Facebook

Stay in Tune

    Twitter

    Follow Me on Twitter!