Subscribe to RSS Feed

PHP Презентации

PHP уроци: HTML, CSS и JavaScript


PHP уроци: Въведение в WAMP – PHP & MySQL уеб програмиране


PHP уроци: Въведение в PHP – PHP & MySQL уеб програмиране


PHP уроци: Управление на изпълнението в PHP – PHP & MySQL уеб програмиране


PHP уроци: Работа на PHP с потребителите – PHP & MySQL уеб програмиране


PHP уроци: Въведение в уеб технологиите – концепции – PHP & MySQL уеб програмиране


PHP уроци: Работа с файлове и процеси в PHP – PHP & MySQL уеб програмиране


PHP уроци: Обектно-ориентирано програмиране с PHP – PHP & MySQL уеб програмиране


PHP уроци: MySQL база данни и phpMyAdmin – PHP & MySQL уеб програмиране


PHP уроци: Работа с MySQL в PHP – PHP & MySQL уеб програмиране


PHP уроци: Уеб Технологии част 2 – PHP & MySQL уеб програмиране


PHP уроци: Контрол на изхода с PHP – PHP & MySQL уеб програмиране


PHP уроци: Работа с изключения в PHP – PHP & MySQL уеб програмиране


PHP уроци: PEAR пакети – PHP & MySQL уеб програмиране


PHP уроци: Настройка на PHP, Apache и MySQL – PHP & MySQL уеб програмиране


PHP уроци: Най-добри практики при разработката на PHP приложения – PHP & MySQL уеб програмиране

Информация за професията PHP програмист 

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published.


СофтУни във Facebook

Stay in Tune

    Twitter

    Follow Me on Twitter!