Subscribe to RSS Feed

Posts Tagged ‘ Обхват ’

Този урок от серията PHP уроци съдържа Обектно-ориентирано програмиране с PHP.
Към урока има и задачи за домашна работа върху PHP.
Практическата работа се състои в създаване на уеб-базиран explorer за файлове и папки на PHP и създаване на отдалечен изпълнител на команди чрез PHP.

Кратко съдържание на PHP урока:

 • Класове и обекти
 • Методи и свойства
 • Обхват
 • Наследяване
 • Статични методи и свойства
 • Константи
 • Абстракция и интерфейси
 • Претоварването
 • Итериране на обекти
 • Клониране на обекти
 • Сериализация
 • Пространствата от имена
 • Автоматично зареждане на обекти

Водещ PHP уроците: Радослав Георгиев

Видео PHP урок: Обектно-ориентирано програмиране с PHP, част 1 – PHP & MySQL уеб програмиране

Видео PHP урок: Обектно-ориентирано програмиране с PHP, част 2 – PHP & MySQL уеб програмиране

Видео PHP урок: Обектно-ориентирано програмиране с PHP, част 3 – PHP & MySQL уеб програмиране

Видео PHP урок: Обектно-ориентирано програмиране с PHP, част 4 – PHP & MySQL уеб програмиране

Презентация – Урок 8: Обектно-ориентирано програмиране с PHP – PHP & MySQL уеб програмиране

Още материали за PHP:

Continue Reading »
No Comments

Този урок от серията PHP уроци Ви запознава с конструкциите за управление на изпълнението в PHP.
Към урока има и задачи за домашна работа върху MySQL и PHP.

Кратко съдържание на PHP урока:

 • Цикли
 • Условни оператори
 • Функции и връщани стойности
 • Include и require
 • Обхват на  променливи

Водещ PHP уроците: Радослав Георгиев

Видео PHP урок: Управление на изпълнението в PHP – PHP & MySQL уеб програмиране

Презентация – Урок 4: Управление на изпълнението в PHP – PHP & MySQL уеб програмиране

Още материали за PHP:

Continue Reading »
4 Comments

СофтУни във Facebook

Stay in Tune

  Twitter

  Follow Me on Twitter!