Subscribe to RSS Feed

Posts Tagged ‘ функции ’

Този урок от серията PHP уроци Ви запознава с конструкциите за управление на изпълнението в PHP.
Към урока има и задачи за домашна работа върху MySQL и PHP.

Кратко съдържание на PHP урока:

 • Цикли
 • Условни оператори
 • Функции и връщани стойности
 • Include и require
 • Обхват на  променливи

Водещ PHP уроците: Радослав Георгиев

Видео PHP урок: Управление на изпълнението в PHP – PHP & MySQL уеб програмиране

Презентация – Урок 4: Управление на изпълнението в PHP – PHP & MySQL уеб програмиране

Още материали за PHP:

Continue Reading »
4 Comments

Този урок от серията PHP уроци Ви запознава с основните понятия, синтаксис и начин за изпълнение на езика PHP.
Към урока има и задачи за домашна работа върху MySQL и PHP.

Кратко съдържание на PHP урока:

 • Какво са PHP, CGI и Web Server?
 • Уеб приложения
 • PHP синтаксис
 • Променливи, типове променливи
 • Основни функции
 • Някои предварително зададени променливи
 • Strings escaping
 • PHP – предимства и недостатъци

Водещ PHP уроците: Радослав Георгиев

Видео PHP урок: Въведение в PHP – PHP & MySQL уеб програмиране

Презентация – Урок 3: Въведение в PHP – PHP & MySQL уеб програмиране

Още материали за PHP:

Continue Reading »
No Comments

СофтУни във Facebook

Stay in Tune

  Twitter

  Follow Me on Twitter!