Subscribe to RSS Feed

Posts Tagged ‘ Apache ’

Този урок от серията PHP уроци Ви запознава с основните настройки на PHP, Apache и MySQL.

Кратко съдържание на PHP урока:

 • PHP настройки: Промяна на PHP настройките по време на изпълнение, модифициране на .htaccess.
 • Apache настройки: виртуални хостове, модули – mod_rewrite, mod_autoindex, mod_expires и др.
 • MySQL настройки: производителност

Водещ PHP уроците: Николай Костов

Презентация – Урок 15: Настройка на PHP, Apache и MySQL – PHP & MySQL уеб програмиране

Още материали за PHP:

Информация за професията PHP програмист 

Continue Reading »
No Comments

Този урок от серията PHP уроци Ви запознава с основните понятия, синтаксис и начин за изпълнение на езика PHP.
Към урока има и задачи за домашна работа върху MySQL и PHP.

Кратко съдържание на PHP урока:

 • Какво са PHP, CGI и Web Server?
 • Уеб приложения
 • PHP синтаксис
 • Променливи, типове променливи
 • Основни функции
 • Някои предварително зададени променливи
 • Strings escaping
 • PHP – предимства и недостатъци

Водещ PHP уроците: Радослав Георгиев

Видео PHP урок: Въведение в PHP – PHP & MySQL уеб програмиране

Презентация – Урок 3: Въведение в PHP – PHP & MySQL уеб програмиране

Още материали за PHP:

Continue Reading »
No Comments

Този урок от серията PHP уроци Ви запознава с основните понятия свързани с WAMP: Windows, Apache, MySQL, PHP.

Кратко съдържание на PHP урока:

 • Какво е WAMP?
 • Предимства на WAMP
 • Изтегляне на WAMP
 • Инсталиране на WAMP
 • WAMP Control Panel
 • WAMP Директории
 • Конфигуриране на WAMP
 • Деинсталиране на WAMP

Водещ PHP уроците: Радослав Георгиев

Видео PHP урок: Въведение в WAMP – PHP & MySQL уеб програмиране

Презентация – Урок 2: Въведение в WAMP – PHP & MySQL уеб програмиране

Още материали за PHP:

Continue Reading »
1 Comment

СофтУни във Facebook

Stay in Tune

  Twitter

  Follow Me on Twitter!