Subscribe to RSS Feed

Posts Tagged ‘ HTML ’

Този урок от серията PHP уроци Ви запознава с основните понятия свързани с компютърните уеб технологии, протоколи и бисквитки.

Кратко съдържание на PHP урока:

 • WWW и URL
 • HTML, XML, JSON, RSS
 • HTTP протокол: HTTP Request, HTTP Response
 • HTTP бисквитки (cookies)
 • AJAX заявки
 • Инструменти за мрежово програмиране

Водещ PHP уроците: Светлин Наков

Видео PHP урок: Уеб Технологии част 2 – PHP & MySQL уеб програмиране

Презентация – Урок 11: Уеб Технологии част 2 – PHP & MySQL уеб програмиране

Още материали за PHP:

Информация за професията PHP програмист 

Continue Reading »
No Comments

Този урок от серията PHP уроци съдържа описание на начина на работа на PHP с потребителите
Към урока има практическа работа – създаване на просто PHP приложение и задачи за домашна работа.

Кратко съдържание на PHP урока:

 • HTML форми – обработка на потребителски вход
 • GET срещу POST
 • cURL Магията
 • Escaping на потребителски данни
 • Файлове

Водещ PHP уроците: Радослав Георгиев

Видео PHP урок: Работа на PHP с потребителите – PHP & MySQL уеб програмиране

Презентация – Урок 5: Работа на PHP с потребителите – PHP & MySQL уеб програмиране

Още материали за PHP:

Continue Reading »
No Comments

Този урок от серията PHP уроци съдържа основни понятия за HTML, CSS и JavaScript и Практическа работа по създаване на интернет страница с HTML, CSS и JavaScript.

Кратко съдържание на PHP урока:

 • Въведение в  HTML: Какво е уеб страница? Моята първа HTML страница, Основни тагове: хипервръзки, изображения, форматиране, заглавия и параграфи
 • HTML в детайли: <! DOCTYPE> Декларация, Секцията <head>: Title, Meta, Script, Style, Секцията <body>, Текст, стилови и форматиращи тагове, Хипервръзки <a>, хипервръзки и раздели, изображения: <img>, Списъци: <ol> <ul> и <dl>
 • Елементи <div> и <span>
 • HTML таблици
 • HTML форми

Основи на CSS

 • Стил с Cascading Stylesheets (CSS), Селектори и стилови дефиниции
 • Свързване на HTML и CSS
 • Шрифтове, фонове, граници
 • Box Моделът, Подравняване, Z-Index, Margin, Padding
 • Позициониране и плаващи елементи, Видимост, Дисплей, Overflow
 • CSS Инструменти за разработка

Първи стъпки в JavaScript

 • DHTML технологии: XHTML, CSS, JavaScript, DOM
 • Изпълнение на JavaScript в уеб страници: В <head>, В <body>, външен файл JS
 • JavaScript Синтаксис: JavaScript оператори, JavaScript типове данни, JavaScript Pop-Up кутии – alert, confirm and prompt, Условни и switch изрази, цикли и функции
 • Document Object Model(DOM)
 • Дебъгване на JavaScript

Водещ PHP уроците: Иван Жеков

Видео PHP урок: Основи на HTML

Видео PHP урок: HTML форми

Видео PHP урок: CSS

Видео PHP урок: Въведение в JavaScript

Презентация – Урок 1: HTML, CSS и JavaScript

Още материали за PHP:

Continue Reading »
4 Comments

СофтУни във Facebook

Stay in Tune

  Twitter

  Follow Me on Twitter!