Subscribe to RSS Feed

Posts Tagged ‘ INSERT ’

Този урок от серията PHP уроци съдържа MySQL база данни и phpMyAdmin.
Към урока има и задачи за домашна работа върху MySQL и PHP.
Практическата работа се състои в създаване на уеб-базиран explorer за файлове и папки на PHP и създаване на отдалечен изпълнител на команди чрез PHP.

Кратко съдържание на PHP урока:

  • Какво е база данни?
  • Ключове и релации в таблица
  • Data Manipulation Language: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
  • Агрегатни функции
  • MySQL Специфики

Водещ PHP уроците: Николай Костов

Видео PHP урок: MySQL база данни и phpMyAdmin – PHP & MySQL уеб програмиране

Презентация – Урок 9: MySQL база данни и phpMyAdmin – PHP & MySQL уеб програмиране

Още материали за PHP:

Continue Reading »
No Comments

СофтУни във Facebook

Stay in Tune

    Twitter

    Follow Me on Twitter!